Dynascan LeakVIEW 包裝洩漏偵測儀

•廠牌:Dynascan

•提供標準及定製的腔室

•氣泡排放及高度模擬

•可自動或手動控制,符合ASTM 標準

•可檢測小至20um的細孔